Llar d'Infants Gaudí: Gaudir, aprendre, descobrir, imaginar...
Matrícula Oberta!

Política de privacitat

El lloc web www.infantsgaudi.com és propietat de Llar d’Infants Gaudí, S.L.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com l’Entitat Llar d’Infants Gaudí, S.L tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Llar d’Infants Gaudí, S.L amb CIF B62323761  amb domicili a carrer Castillejos, 365, Baixos, 08025, Barcelona, telèfon 934560953 i correu electrònic lallar@infantsgaudi.com

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a lopd@palcam.cat o bé trucant al telèfon 934359749.

 

Tractaments de dades

A continuació es realitza una descripció dels tractaments efectuats per Llar d’Infants Gaudí, S.L:

Tractament PRESTACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA
Finalitat Prestació d’ensenyament en els termes de la normativa vigent i totes les accions que aquest tractament comporta: processos d’inscripció, admissions, avaluació i/o orientació escolar, atenció a la diversitat, servei de salut escolar i servei de menjador.
Legitimació Consentiment del titular de les dades o el seu representant.
Termini de conservació La documentació es conservarà mentre la persona estigui donada d’alta a l’entitat.
Destinataris Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i acadèmics de l’entitat, d’acord amb les seves competències i funcions.

 

Tractament SUGGERIMENTS, RECLAMACIONS
Finalitat Atendre els suggeriments i reclamacions que pugui rebre l’entitat per part de qualsevol persona.
Legitimació Consentiment
Termini de conservació Un any des de la recepció de la sol·licitud.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Tractament COMUNICACIÓ
Finalitat Actuacions comunicatives adreçades a l’alumnat, famílies de l’alumnat i qualsevol persona en general. S’inclouen accions com l’enviament de SMS, emails o cartes amb informació comercial, butlletins / consultes a través de la pàgina web de l’Entitat… i també, activitat publicitària.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el seu consentiment.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament IMATGE
Finalitat Promoció i difusió de l’activitat de l’Entitat a la pàgina web de la llar d’infants, a tríptics i revistes informatius.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el consentiment.

 

Tractament PROVEÏDORS i CLIENTS
Finalitat Gestió del serveis i prestacions sol·licitades.
Legitimació Execució d’un contracte.
Termini de conservació Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. 
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió de la relació laboral.
Legitimació Execució del contracte laboral.
Termini de conservació Les dades seran conservades mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada, es conservaran d’acord amb els terminis previstos a la legislació laboral.
Destinataris La informació serà utilitzada pels serveis administratius i laborals de l’entitat i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials que, per motius legals, puguin exigir la comunicació d’aquest tipus de dades (Ministeri de Treball i Seguretat Social, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, FUNDAE…) i d’altres entitats involucrades en la matèria, com poden ser, l’entitat bancària on l’interessat indica que li transferim la nòmina.

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·licitin dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

 

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic lopd@palcam.cat o per correu postal a Comissió de protecció de dades, c/Rosalía de Castro, 32, 08025, Barcelona.

Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic lopd@palcam.cat o per correu postal a Comissió de protecció de dades, c/Rosalía de Castro, 32, 08025, Barcelona.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui. 

Llar d’Infants Gaudí S.L. l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.

Si considera que no hem donat una resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Protecció de Dades.

XARXES SOCIALS

LLAR D’INFANTS GAUDÍ està present a Facebook i Twitter. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les dades incloses en els seus perfils com a conseqüència dels amics, likes, followers o seguidors, comentaris, pins…

L’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i terminis que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on LLAR D’INFANTS GAUDÍ està present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permetin per poder informar als usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

MODIFICACIONS

La present Política de Privacitat podrà actualitzar-se en qualsevol moment d’acord amb les necessitats de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant-se LLAR D’INFANTS GAUDÍ aquest dret en exclusiva.

 


La Llar Què mengem?
La Llar Visita'ns
La Llar Àrea privada
La Llar Calendari
Visita les nostres instal·lacions
L'Escola de Pares
Pàlcam, l'escola concertada a tots els nivells per als teus fills.
LLar d'Infants Gaudí . Castillejos, 365, 08025 Barcelona. Tel: 93 456 09 53

Copyright 2020- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies