Llar d'Infants Gaudí: Gaudir, aprendre, descobrir, imaginar...

Política de privacitat

 LLAR D’INFANTS GAUDÍ, S.L.U.., endavant, LLAR D’INFANTS GAUDÍ, té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a través de la website www.infantsgaudi.com i els seus formularis.

L’usuari consent expressament i inequívocament que les dades personals facilitades a través de les comunicacions amb LLAR D’INFANTS GAUDÍ siguin incorporades en els fitxers dels quals és titular així com al tractament automatitzat, o no, d’aquells amb l’objecte de remetre-li comunicacions comercials, promocionals o publicitàries.

S’informa als usuaris que aquest consentiment també ho serà per a la cessió o comunicació de les dades incloses en els fitxers a l’empresa associada del titular (Liceo Pàlcam S.L.U) amb la finalitat de què aquesta pugui tractar les dades de caràcter personal amb les mateixes finalitats.

LLAR D’INFANTS GAUDÍ informa que ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat e integritat de les dades, així com per evitar la seva pèrdua, tractament o accés no autoritzat conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades en tant a l’estat de la tecnologia i la natura de les dades emmagatzemades.

Aquest consentiment pot ser revocat i per això els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigint una comunicació per escrit al domicili social de LLAR D’INFANTS GAUDÍ(Cl. Castillejos nº 365, 08025, Barcelona) incloent-hi fotocòpia del seu DNI o altre document identificatiu similar.

XARXES SOCIALS

LLAR D’INFANTS GAUDÍ està present en Facebook. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les dades incloses en els seus perfils com a conseqüència dels amics, likes, followers o seguidors, comentaris, pins…

L’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i terminis que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on LLAR D’INFANTS GAUDÍ està present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permetin per poder informar als usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

MODIFICACIONS

La present Política de Privacitat podrà actualitzar-se en qualsevol moment d’acord amb les necessitats de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant-se LLAR D’INFANTS GAUDÍ aquest dret en exclusiva.

DADES DE CONTACTE

LLAR D’INFANTS GAUDÍ, S.L.U.
Castillejos, 365
08025 Barcelona
www.infantsgaudi.com
lallar@infantsgaudi.com


La Llar Què mengem?
La Llar Visita'ns
La Llar Àrea privada
La Llar Calendari
Visita les nostres instal·lacions
L'Escola de Pares
Pàlcam, l'escola concertada a tots els nivells per als teus fills.
LLar d'Infants Gaudí . Castillejos, 365, 08025 Barcelona. Tel: 93 456 09 53 Copyright 2017- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies