Llar d'Infants Gaudí: Gaudir, aprendre, descobrir, imaginar...
La teva llar a l'Escola Pàlcam
Benvinguts

La importància del temps i les rutines a l’escola bressol

Anna Solà març 19, 2013 Educar i criar

Quan parlem del temps a l’escola bressol, moltes vegades, ens referim al fet de que no atrapem les coses, de com ens hem d’organitzar i de quina manera ens cal fer-ho per assolir un determinat objectiu. Avui però us vull parlar d’una altra manera de referir-nos al temps, sobretot pels més petits:

A l’Escola Bressol el temps té molta més importància del que en un principi pot semblar. El dia a dia s’estructura a partir de diversos moments: moments de joc, moments de relacions personals, de cura d’un mateix i dels altres…Com a mestres, que tinguem el dia estructurat serà molt important ja que pels infants és com el seu rellotge.

Una de les nostres funcions és conèixer les característiques del nostre alumnat i tenir clar què volem ensenyar-educar, el procés d’ensenyament-aprenentatge, la metodologia que utilitzarem, etc. Però també són molt importants els principis i valors que transmetem en el nostre dia a dia.
Per poder transmetre aquests valors i principis prenen molta importància les rutines que es van portant a terme al llarg del dia. A aquestes no se’ls sol donar importància ja que es fan diàriament i acaben prenent més protagonisme les activitats planificades com ara les experimentacions, els fets esporàdics que hagin pogut sorgir en moments de relacions entre els infants o les troballes que s’hagin fet al pati. Quan parlem de rutines no només parlem de pipís, caques, pentinar-se, endreçar les joguines, dinar… sinó que són un conjunt d’activitats que es porten a terme de manera repetida i sempre de forma similar. Seguint aquesta pauta, els infants agafen seguretat i això els fa tenir la ment lliure per poder aprendre i continuar avançant per arribar a ser ben autònoms, ja que així acaben preveient el què vindrà i els dóna temps a desenvolupar el seu propi coneixement. Amb el pas del temps, ja no parlarem de rutines sinó que acabaran sent uns hàbits, que és el moment en què aquella rutina ja forma part de la conducta de l’infant.

Un dels moments claus del dia en què es porten a terme les rutines és l’arribada a l’escola. És un instant molt important emocionalment per l’infant ja que es dóna la “separació” de la família i això repercuteix en la seva manera d’estar i de començar el dia. Com a mestres l’hem d’acollir i una bona manera de fer-ho és rebre’l a la seva alçada de manera que tinguem una relació de tu a tu. Ha de ser un moment relaxat i de confiança en el que es sol donar un intercanvi-diàleg amb la família i això pel nen/a és important.

L’estona del pati o d’esbarjo també és una franja de temps en la qual els infants passen estones molt bones de joc en un espai molt important de l’escola. Es donen aprenentatges rellevants ja que l’exterior sempre està nodrit de coses noves.

El canvi de bolquers és un moment d’exploració del propi cos, de descoberta de possibilitats, és important a nivell afectiu  ja que els infants estan despullats i com a mestres hem d’intentar establir un clima de tranquil·litat i de confiança. A més, és un instant “únic” en el qual es dóna una relació individual del nen/a cap a la mestra i a la inversa, i això és fantàstic.

L’hora dels àpats és un dels moment en el qual també es transmeten valors i pautes de conducta. Hem d’intentar que sigui una estona tranquil·la, on es pugui parlar de fets que hagin passat durant el dia i intentar donar-li un caire molt similar al que porten a terme els adults.

El son és un estona en què es poden trobar ells/es mateixos/es, en què canvien el ritme d’allò que estan fent. És important que estiguin còmodes, que l’ambient presti a la relaxació i que sobretot tinguin la seguretat de que la mestra és allà en qualsevol moment.

Per acabar, us volia parlar de l’acomiadament, que igual que l’arribada cal dirigir-nos a ells de iguals a iguals i fer-los saber que demà els estarem esperant. Com que hi torna a haver comunicació amb la família, això fa que es sentin protagonistes de la conversa.

Ara que ja sabeu més coses, segur que els donaré més importància que la que tenien abans!

 

 

 

 

 

LLar d'Infants Gaudí . Castillejos, 365, 08025 Barcelona. Tel: 93 456 09 53- Copyright 2017- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies