Llar d'Infants Gaudí: Gaudir, aprendre, descobrir, imaginar...
La teva llar a l'Escola Pàlcam
Benvinguts

Les Granotes i els Ratolins

Característiques evolutives de l’Infant d’1 any

Els agrada explorar-ho tot!

Els agrada explorar-ho tot! Els nens i nenes d’aquesta edat encara necessiten dormir una miqueta a mig matí, d’aquesta manera estan més contents i poden participar en les activitats que es fan normalment. Utilitzen tots els sentits per conèixer i comprendre el món del seu voltant. Per això tot s’ho posen a la boca, miren amb curiositat les coses que es mouen, els relaxen les melodies suaus o els sorolls més forts els espanten, i tot, tot ho volen tocar i agafar. La informació que recullen a través dels seus actes, es interpretada i organitzada pel seu cervell, creant-ne així les bases per poder aprendre més. Ells encara no saben distingir el que pertany al propi cos i el que pertany a l’entorn, però tot els hi crida l’atenció: les seves manetes, els propis peus, el nas de qui l’agafa a coll, les ulleres, els collarets… Quan ja s’aguanten asseguts, els jocs i activitats es tornen més complexes. Els agrada picar un objecte amb un altre, buscar persones i objectes que s’amaguen… Normalment per comunicar-se utilitzen els plors i els somriures, però també és el moment de les primers paraules: papa, mama… Sovint imiten els sons vocàlics si van acompanyats de les consonants que “peten” fàcilment: T,D,P i B.

granotes3Reconeixen el seu nom quan se’ls crida, i també saben si una persona es habitual o estranya. Per això tenen reaccions imprevistes davant d’algunes persones: es mostren tímids o bé agressius, ploren,…Cadascú ja té un comportament diferent segons el propi temperament. No sempre saben el que volen, però se’ls pot distreure i fascinar fàcilment. Necessiten molt contacte corporal i les carícies de l’adult que està amb ells. Reclamen el monopoli absolut i tenen reaccions de disgust i s’enfaden quan volen protestar. Les seves necessitats bàsiques són: dormir, descansar (estirar-se tot i estar desperts), menjar i beure, sentir-se còmodes i segurs, ser reconeguts com a persones que senten i s’expressen, i gaudir de certs moments de tracte individual, moviment i comunicació. A la llar, l’activitat habitual la fan individualment, però també organitzem activitats col·lectives de curta durada. Per tal de respectar els diferents nivells maduratius fem activitats que puguin donar resposta a totes les necessitats. Tots tenen la seva estoneta d’exclusivitat, doncs poc o molt, són “reis i reines destronats”!

Que és, per nosaltres, el més important d’aquesta etapa? Doncs que tots els infants estableixin un vincle afectiu amb els adults que estem amb ells. Que es sentin segurs, estimats, atesos, protegits i sobretot feliços. Objectius dels infants de (0-1 any).

Objectius dels infants de 1 any

A l’hora d’aconseguir els diferents objectius d’aquest grup d’infants, es té molt en compte el grau d’evolució de cadascú, doncs de vegades, dos mesos més o menys indiquen unes capacitats diferents per part d’aquell nen o nena. També és important no oblidar que el joc és l’activitat principal que desenvolupa l’Infant en aquesta edat, i per tant és la base del seu aprenentatge.

Descoberta d’ un mateix

És el coneixement que adquireixen de la pròpia persona, i de les seves possibilitats d’acció, relació amb tot el que tenen al seu voltant. Tot això els anirà formant com a persones actives.

Objectius

-Ser actiu en la demanda d’afecte.

-Gaudir i mostrar alegria quan se’l felicita.

-Percebre les seves necessitats.

-Perfeccionar la coordinació de cames i braços.granotes1

-Perfeccionar la motricitat de la mà.

-Adquirir flexibilitat, agilitat i rapidesa en els desplaçament.

-Reconeixement del propi cos.

-Perfeccionar el domini muscular.

 

Descoberta de l’ entorn

És el descobriment, coneixement i comprensió de la realitat que els envolta, que fan els nens i nenes d’aquesta edat: la seva família, la casa, el carrer…

Objectius

-Adaptar-se al nou entorn escolar

-Aprendre a relacionar-se afectivament amb els adults de l’escola.

-Compartir la educadora.

-Adquirir una certa independència corporal.

-Aprendre a controlar-se en presència de dificultats.

-Acostumar-los a ser tolerants amb els companys.

-Participar activament de totes les activitats.

-Respondre a l’afecte amb afecte.

-Perdre la por a les situacions noves: titelles, anar a dormir… Identificar imatges (contes, fotografies), que no pertanyen al context immediat.

-Treballar els hàbits

-Fomentar el desig de saber i la curiositat.

-Viure les festes i celebracions de l’escola.

 

Intercomunicació i llenguatge verbal

És la capacitat que tenen els nens i nenes d’aquesta edat, per expressar-se i comunicar-se a través de la paraula o el gest.

Objectius

-Desenvolupar l’atenció i memorització d’imatges.

-Estimular el xerroteig. Iniciar-se en la producció de les primeres paraulesgranotes2

-Comprendre relacions elementals.

-Comprendre les ordres positives: agafar la pilota, anem…

-Comprendre l’activitat gestual de l’adult.

-Descobrir els sorolls naturals: riure, plorar, el gat, el gos…

-Desenvolupar l’atenció, la memorització i la fascinació.

-Reconèixer persones i objectes.

-Reaccionar adequadament als diferents estímuls.

 

Llenguatge matemàtic

És aquell que permet als nens i nenes arribar al raonament i la lògica a traves de l’experimentació directa. Totes les activitats d’aquesta àrea, es treballen oferint-los-hi diferents estímuls i ajudant-los a descobrir noves possibilitats de relació entre els objectes.

Objectius

-Participar activament en els jocs.

-Iniciar-se en la comprensió del concepte dintre-fora.

 

Llenguatge plàstic

Aquest tipus de llenguatge permet que s’expressin i comuniquin a la seva manera. També els ajuda a educar la pròpia sensibilitat i creativitat (tot i que de vegades els resultat final no ho indiqui així, és la realització de l’activitat el que és realment important).

Objectius

-Familiaritzar-los amb diferents materials.

-Gaudir de la pròpia experiència.

-Interessar-se pel món visual.

-Treballar el plaer sensorial i l’experimentació.

 

Llenguatge musical

Com a mitjà d’expressió i comunicació, la música és molt important en el procés d’aprenentatge. Ella és la que fa possible que els nens i nenes desenvolupin moltes capacitats bàsiques per aprendre.

A traves de la música treballem l’atenció, la percepció sonora, la memòria rítmica i melòdica (important tant per poder parlar com per poder cantar), la representació i adquisició d’unes nocions d’espai musical de temps i de qualitat.

Objectius

-Sentir goig i plaer en l’activitat musical.

-Escoltar amb gust i satisfacció les cançons i audicions.

-Captar els diferents estats emocionals afectius motivats per les audicions i cançons.

EL TEMPS DE L’INFANT

 L’ésser humà es mou i s’ordena a partir dels fenòmens que apareixen a la natura. La calor del dia, la foscor de la nit, la pluja, el fred, les flors, l’escalfor del sol, els fruits dels arbres…han estat signes visibles que li han permès de preveure allò que havia de venir, a copia d’observar que s’anaven repetint en el temps tot seguint un ordre cíclic.

Aquesta lectura antropològica de l’esser humà en el món manté uns clars paral·lelismes amb la manera en que l’Infant, des dels primers dies de vida, organitza el seu entorn més proper i basteix el seu pensament a partir d’allò que es produeix amb certa cadència o regularitat: les rutines.

Per això les àrees temàtiques que treballem a la llar s’han concebut dins d’un calendari natural que, en algunes ocasions, coincideix amb el calendari cultural (o festiu) de la nostre geografia.

Descripció d’activitats: Activitats rutinàries o sistemàtiques:

Són les activitats diàries o necessàries: canvi de bolquers, els àpats, el descans…que es realitza diàriament, sempre de la mateixa manera i en els mateixos moments del dia. També aquelles activitats que fem amb una certa regularitat dintre de la setmana. Activitats lliures: les activitats en què els infants exploren i descobreixen espontàniament a partir de materials que l’ educadora ha previst i ha deixat al seu abast i que no es poden encabir dins d’un horari rígid i fixa. La temporalitat i la freqüència vindran definides per d’interès i l’acceptació dels infants per un o l’altre material de joc.

Activitats puntuals o variables

Activitats en que l’educadora intervindrà ocasionalment, a fi de presentar, representar o descriure una situació específica, com ara projectar diapositives, presentar i manipular una fruita, elaborar un mòbil, explicar un conte.

LLar d'Infants Gaudí . Castillejos, 365, 08025 Barcelona. Tel: 93 456 09 53- Copyright 2017- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies